HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 5: Lương duyên, khả ngộ bất khả cầu.


Sau một hồi náo loạn nho nhỏ nơi xà ngang thanh lâu của Lý Gia, cuối cùng bạch y nam tử kia cũng hết chịu nổi sự ngu ngơ của Đông Hải mà quăng lại cả cây đàn bỏ đi mất dạng, phải ngươi thì đã giải được nguyền, nhưng từ giờ chính ta nguyền chết ngươi đi!!