[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 8: Why not you?


Marcus ngồi thẫn người nhẩm đếm lại hôm Halloween, số nụ hôn dường như có gì đó không đúng. Sử dụng “Super Memory” cóp nhặt từ một đàn anh năm tư, cậu cố hình dung lại chuyện xảy ra hôm đó cùng với bản danh sách của hiệu trưởng cho coi.