Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P1 – [I, II] | Ân Hậu x Thiên Tôn, Thử Miêu.


Trong một lần tất cả mọi người tập trung tại Khai Phong phủ, đại khái là tình cờ số người nhiều hơn dự tính, Triển Chiêu sau khi nhẩm tính lại phòng ốc sắp xếp ổn thỏa, sau đó kéo Bạch Ngọc Đường có vẻ khá bất đắc dĩ lôi theo…