[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C609: Chủ mưu.


Vào thời điểm ban đêm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới nhà Mạnh Tư Phong Tô Châu phủ.

Hai người trái phải nhìn nhìn, không hiểu sao cảm thấy giống như thiếu thiếu cái gì.