[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C608: Mộc ngẫu tai họa.


Mãn Thạch Hổ mang người đến Ngũ trang môn khẩu gọi Hỏa Phượng Đường, không thể không nói hắn lần này hành động thập phần không sáng suốt, Mãn Thạch Hổ đã được biết là không phải ngốc tử, xem ra là bị bức nóng nảy.