[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[Long Đồ Án] Quyển 18: Mộc ngẫu động phủ.


Tác giả: Nhĩ Nhã.

Tác phẩm: Quyển số 18 trong bộ Long Đồ Án quyển tập. “Mộc ngẫu” có nghĩa là con rối.

Translator: QT.

Editor: Yuki Ame.