[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C597: Ngày tết.


Lô Thành nhắc tới ngày hôm qua cũng đã xảy ra án mạng giống nhau, vì thế tất cả mọi người hỏi hắn, ngày hôm qua chết chính là ai.