[Box of Drop]

[9013M] S1 – G#02: Snow White.


Nhiệm vụ trong game dạng thu thập có, dạng thử thách có, dạng hóc búa có, mà dạng ngớ ngẩn thậm chí xàm nhảm cũng có…

Có lẽ điểm chung duy nhất chính là tuân theo cái cốt game với “logic” là một từ bị kì thị?

May mắn cái búa!! Rốt cuộc là công đạo ở đâu??!!