[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 9: Sporting Contest.


Sáng sớm ngày hội thao, trời xanh quang đãng, vô tình khí trời mát mẻ dễ chịu, không quá lạnh cũng không nóng bức, học viên không khỏi có chút cảm thán, hiệu trưởng coi phong thủy địa lý hay khí tượng học gì mà chọn ngày thật tốt.

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P2 – [III] Bảng xếp hạng | Ân Tôn, Thử Miêu, Lang Phụng…


Sáng sớm tại Mãn Thiên Tinh lâu, đã người ra kẻ vào tấp nập. Triển hộ vệ cùng Bạch Ngọc Đường đã an tọa tại một nhã gian xinh xắn lầu hai gọi điểm tâm.