[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C627: Khổng Tước hồ.


Tháng tư xuân ấm.

Ngày này, ngự hoa viên trong hoàng cung hướng tây, trong bụi cỏ bên hồ khổng tước, ngồi xổm ba người, một lớn hai nhỏ.