Diệp Tước | Trinh Trì | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Colorful Life | SCI’s Couples.

Author: Yuki Ame.

Nguyên tác: SCI mê án tập.

Tác giả nguyên tác: Nhĩ Nhã.

Rating: from K to M, almost K+  T.

Status: Endless.

A/N: Fanfiction của đồng nhân Thử Miêu của Nhĩ Nhã: SCI mê án tập. Ngoài việc viết về các couples bên dưới thì có thêm vào những mẩu chuyện vui nho nhỏ của SCI và mọi người.

Disclaimer: Only the fiction belongs to me.

Warning: Sometimes maybe OOC.

Category: Đam mỹ hiện đại, lẩu thập cẩm… 

Couple(s): Bạch Diệp – Triệu Tước, Triệu Trinh – Bạch Trì, Lạc Thiên – Mã Hân, Lạc Dương – Tần Dịch, Dương Phàm – Tần Âu

~~oOo~~

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

~~oOo~~

List of Completed Stories:

Shot 1: Khám sức khỏe (I)

Lạc Thiên x Mã Hân, Dương Phàm x Tần Âu, Lạc Dương x Tần Dịch. Rating KFluff, cute.

.

Shot 2: Vận động nhiều hay ít? (II) – Vận động tại trường bắn (III)

Diệp Tước, Trinh Trì. Rating K+. Cute, humour,…

.

Shot 3: The Scream of Silence.

Sound (IV) – Silent (V) – Scream (VI)

Diệp Tước. Warning: Dark stories inside. Rating T.

.

Shot 4: Cleanliness (VII)

SCI couples. Rating K+.

.

Shot 5: …

One thought on “[DrabCo] Colorful Life | SCI’s Couples.

  1. Em hóng a~~~ nhất là Diệp Tước đó nha~~~
    Tước gia yêu nghiệt của lòng em~~~

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s