[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C600: Mất tích.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tại trà lều bát quái vừa thông suốt, chọc giận Minh Tây sư thái tính tình nóng nảy.