Others

Mini game #3: Colors Code.


Mini game lần này mang tính thư giãn là chính ~ Các bạn có thể để ý trong các bài viết của wordpress mình dùng rất nhiều màu sắc, ví dụ đỏ, xanh đậm, royal blue, sky blue, tím, xanh lá, xanh olive, vàng,…

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P5 – [VI & VII] | Cua nhỏ x Màn thầu.


Bàng Dục theo một cách nào đó sau khi cải tà quy chính quả thực là bị Bao Duyên ảnh hưởng, trước sách vở văn phòng tứ bảo là những gì hắn ngán nhất, giờ thì nhìn lại, tại sao hắn lại chăm chú cầm sách mà đọc thế?