[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 11: Preparing for Mr.Winter.


Thi giữa kì xong lại học hành rồi bước vào thi cuối kì. Nhưng với SPP’s Academy thì có chút khác, kì Mid-term đó còn quan trọng hơn Final Exams, bởi vì mức độ ra đề và kết quả sát hạch năng lực sẽ được chấm nghiêm túc hơn nhiều.