Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P6 – [VIII, IX]: Chuyện Tam Túy Bôi.


Ân Hậu đi theo con Kim Xác Tử của Bạch Ngọc Đường, là đến ngoài cửa đứng có chút bất đắc dĩ.

Triển Chiêu tò mò, “Ngoại công tại sao người lại không vào? Ngọc Đường với sư phụ hắn đang ở trong sao?”