[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C628: Vô thường.


Triển Chiêu tại hoàng cung tra án đặc biệt, lại bắt gặp một cọc tự sát án.

Hai kiện án tử không thấy như thế nào có liên lụy, Triển hộ vệ đành phải đồng thời tra.