Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P9 – [XIV]: Độc và bệnh – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.


“Muộn thế này còn chưa đi ngủ?” Ân Hậu từ phía sau ôm lấy eo Thiên Tôn đang ngẩn người ngắm trăng qua cửa sổ, “Hoài niệm cái gì rồi?”