[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C603: Tung tích hắc bào.


Mọi người Khai Phong Phủ tại nha môn Lưỡng chiết lộ tra án.

Ma Cung cùng Hãm Không Đảo một nhóm người nhà tại Ngũ trang chuẩn bị lễ mừng năm mới.