[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C604: Hãm hại.


Công Tôn để ảnh vệ đi tìm một cái rương gỗ tùng đến, thật cẩn thận đem khối hỏa thi thảo có bộ xương khô kia lấy bỏ vào trong rương, đậy nắp lại.