Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Friendship, Bromance, Love… | Super Junior, DBSK, SHINee.


Author: Yuki Ame.

Drabble Collection: Friendship, Bromance, Love…

Characters: Super Junior, Henry, ZhouMi, DBSK, SHINee,…

[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C607: Hận ý.


Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng mang theo năm trăm binh mã đi tuần chạy tới thành trong Tô Châu phủ, được chứ, lúc này nguyên con phố dài đều bị vây bởi một loại trạng thái hỗn loạn.