ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 1: The High School Troubles of Shim ChangMin | ChangKyu.


Lần thử thứ nhất.

“… KyuHyunnie.” ChangMin lặng lẽ gọi, nhìn thấy cậu bạn thân nhất của mình đang ngồi một mình trong lớp học.