HaeKyu · [Box of Drop]

[Shortfic] Chapter 4 – Lạc vào thời Trung Cổ.


Sau vài lần đi gặp và nói chuyện, thậm chí có phần đe dọa, cuối cùng Aiden cũng nhận về được con quạ của mình. Anh sửng sốt trước tình trạng của nó. Con quạ vốn nói nhiều lách chách giờ run bắn khi được đặt vào tay anh, lông nó xù lên tự vệ và đầy vẻ né tránh.