[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C610: Đánh rơi động phủ.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới kịp, hơn nữa còn có Giao Giao hỗ trợ, cứu được Mãn Thạch Hổ thiếu chút nữa đã vong mạng.

Lúc này, Mãn Thạch Hổ cũng không còn vẻ thông minh tháo vát, hắn hiểu được chính mình bị lừa, ủ rũ thở dài.