ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-Short fic] Kế hoạch ghép đôi của hai maknae ác quỷ | ChangKyu.


Shim ChangMin và Cho KyuHyun cảm thấy chán… và đồng thời cũng thấy khó chịu khi những người hyungs của họ mãi vẫn chưa chịu đến với nhau. Vì thế, hai cậu maknae quỷ quái quyết định trở thành những kẻ ghép đôi quỷ quái! Fan services ư? Pssshh!! Các cặp đôi sẽ không còn là fan services thêm nữa khi có ChangMin và KyuHyun!