ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-Short fic] Kế hoạch ghép đôi của hai maknae ác quỷ | ChangKyu.

Fan fiction: Kế hoạch ghép đôi của hai maknae ác quỷ. [EMMS]

Characters: Super Junior, DBSK.

Pairings: Main ChangKyu, but main 1 couple/chapter :))

Length: Short fic.

Status: Completed.

Category: Fluff, funny, cute and sweet,…

Author: hpfanatic.

Translator: Yuki Ame.

T/N: DO NOT TAKE OUT ANYWAY.

 Link to original Story

Foreword.

Shim ChangMin và Cho KyuHyun cảm thấy chán… và đồng thời cũng thấy khó chịu khi những người hyungs của họ mãi vẫn chưa chịu đến với nhau. Vì thế, hai cậu maknae quỷ quái quyết định trở thành những kẻ ghép đôi quỷ quái! Fan services ư? Pssshh!! Các cặp đôi sẽ không còn là fan services thêm nữa khi có ChangMin và KyuHyun!

List chapters:

Prologue Chapter 1: YunJae Chapter 2: YooSu Chapter 3: KangTeuk

Chapter 4: HanChul: Part 1 Part 2

Chapter 5: HaeHyuk Chapter 6: Interlude (SungMin & ShinDong)

Chapter 7: YeWook Chapter 8: SiBum

Chapter 9: Payment (1) Chapter 10: Payment (2) Chapter 11: Payback

Chapter 12: ChangKyu Chapter 13: Epilogue.

Fin.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s