ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 23: UFO Reply: What did ChangMin do when he saw KyuHyun kiss SiWon?


“Okay, tới lúc bắt đầu rồi.” KyuHyun lẩm bẩm, nhìn chăm chăm vào laptop. ChangMin gật đầu, nhanh chóng đi vào bếp để lấy cho mình và bạn trai một ly nước cầm trên tay phải.

ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 22: ChangKyu UFO Replies.


A/N: Gần đây, tôi đã muốn viết một series về các câu trả lời UFO của ChangKyu… Nhưng tôi không có câu hỏi nào để mà trả lời cả và đó là cái mà tôi cần ở các bạn… Tôi sẽ post những câu trả lời UFO trong fanfiction của tôi ở đây (nếu tôi nhận được bất kì câu hỏi nào)…