ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên – Văn án + List chapters.


Author: Yuki Ame.

Fiction: Lưỡng Kiếp Tình Duyên.

Disclaimer: I only own my site, my stories *cry a river*

Category: 1/2 hiện đại, 1/2 cổ trang, xuyên không, chút huyền huyễn…

Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples

[WLYK] Shot 1: Possession | HeeKyu.


Khi yêu có ai không chiếm hữu người mình yêu không?

Trừ khi bạn là cục gạch, là đá tảng, hoặc người kia trong mắt bạn là cục gạch, là đá tảng, hoặc là cái chữ “ghen” không phải từ có trong từ điển của bạn và nó phát âm lên nghe thật xa lạ… Ngoài ra, làm quái gì có ai không ghen, không chiếm hữu.