[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C617: Di ngôn.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa tại Tô Châu phủ nha môn trước cửa ngăn trở một hồi rối loạn.

ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 1: Thành thân | Vice President?!


DraKyu, okay, cái tên cậu có khi là một con mọt phim cổ trang, dĩ nhiên, gần 100 tập truyền thuyết Jumong chiếu mỗi ngày một tập mà canh giờ coi không sót một lần, cũng chỉ con mọt phim đủ khả năng mà làm thôi.