ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 1: First Meeting.


ChangMin ngồi ở một cái bàn trong quán coffee, địa điểm hẹn gặp giữa anh và ‘người bạn đời’ ảo của mình. Toàn bộ phần còn lại của quán coffee là các thành viên của DBSK giấu mình ở đâu đó, đội ngũ staff của WGM, và chủ shop nữa.