HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 9: Thiên Phong Điểu.


Thiên Phong phủ là một phủ nhỏ gồm vài ba trấn hợp lại mà thành, đất chật người đông, buôn bán cũng náo nhiệt.