HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 10: Điểu nhân kì bí.


Theo bước chân của Khuê Hiền và Xương Mẫn, mọi người nương theo thanh âm nỉ non như tiếng khóc hờn mà đi, hướng tới nơi phát ra thanh âm mà Xương Mẫn gọi là Tiếng Ca Trấn Hồn.