Others

Tìm nơi đâu một Super Junior thứ hai?


Originally posted on Hyukie Lee:
Bài viết không theo bất kì một cấu trúc logic nào, chỉ đơn giản là tôi muốn hỏi bạn những câu hỏi mà thôi….. Có lẽ đối thế giới, Super Junior chỉ là một nhóm nhạc K-Pop. Nhưng đối với tôi, Super Junior là cả thế giới. So why am…

[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C619: Động phủ.


Bạch Ngọc Đường đến cửa phòng Triển Chiêu, lại thấy trên tảng đá trước cửa lớn có một người ngồi.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, chỉ thấy Hoa Nhất Trần đang ở nơi đó, cầm trong tay một vò rượu, bộ dáng nhất quán cà lơ phất phơ, rõ ràng là đang uống rượu.