ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 3: Good morning.


KyuHyun đang ở một mình trong bếp, yên lặng ăn bữa sáng trong bộ pajamas. Tất cả các thành viên còn lại của Super Junior đã rời đi trong suốt tuần này. Họ đi đâu? Bận rộn với các lịch trình chung và riêng khác nhau của họ.

ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 2: My Classroom Crush.


ChangMin đang ở trong lớp, đôi mắt anh từ từ đảo qua mọi ngóc ngách trong phòng. Mặc dù lẽ ra anh phải lắng nghe bài thuyết đều đều không dứt của giáo viên, anh không thể nào tập trung hôm nay.