ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 3: Good morning.


KyuHyun đang ở một mình trong bếp, yên lặng ăn bữa sáng trong bộ pajamas. Tất cả các thành viên còn lại của Super Junior đã rời đi trong suốt tuần này. Họ đi đâu? Bận rộn với các lịch trình chung và riêng khác nhau của họ.