ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 18: Running Away – Part 1.


KyuHyun nở một nụ cười đau đớn khi cậu nghe được những từ ngữ ấy. Những từ ngữ ngu ngốc, khó chịu ấy. Cậu có thể nghe được chúng một cách rõ ràng khi các hyung của mình nói. Nói về cậu, người bạn trai ChangMin thuộc DBSK của cậu, và mọi thứ khác.