Others

03/02/2016: Chúc mừng sinh nhật anh, KyuHyun.


Tôi thích anh được bao lâu rồi nhỉ? Câu hỏi này với một đứa trí nhớ ngắn hạn như tôi, thật khó trả lời, có điều, tôi nghĩ chắc chắn cũng phải hơn được 5 năm rồi.