[Trans] Kpop Vocal Analysis

TVXQ! ChangMin’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Re-Analyst: ahmin3 (Originally analyzed by Chung)

Translator: Yuki Ame.

Link to post

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C621: Nhãn khô cốt.


Mộc ngẫu động phủ so với tưởng tượng của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quy mô lớn hơn không ít, hơn nữa địa thế phức tạp, đêm đó lại nhiều mây che trăng, theo dõi cũng không dễ dàng.