ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 3: The park.


Khi cả nhóm người bước đi mà không có hai maknae, EunHyuk bắt đầu nói.

“Xin lỗi về chuyện KyuHyun, em ấy là như thế đó.” Anh cúi đầu, và bốn thành viên của DBSK nhìn lại với chút lo âu hoang mang.

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C633 (PN): Phiền não trao đổi sau giờ Ngọ.


Cuối xuân đầu hạ, thời tiết nóng lên hợp với vài ngày không có trời mưa, Khai Phong Thành liền có một loại cảm giác khô nóng, ánh nắng cũng càng ngày càng hăng, phơi nắng đến mặt đất trắng bệch.