Others

KyuHyun ah… I Always Believe, 13 Is The Lucky Number ❤


Sang năm mới rồi, rảnh quá lại viết cho anh vài dòng 🙂 Sinh nhật năm nay anh có vẻ nhọ, lại dính phốt Radio Star rồi 🙂 Trước giờ chưa bao giờ quan tâm K net, giờ thấy buồn buồn sau một cái tập RS anh lại “thất sủng” 🙂