[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C623: Phá trận.


Chương 623: Phá trận.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng ở trên lưng Yêu Yêu, nhìn hai phe nhân mã đang giằng co phía dưới.