Others

Lảm nhảm (4) hay “Nỗi khổ tâm mang tên password và việc làm shipper”.


Thật ra bản thân cũng đặt cả mớ password nên cũng không dám kêu ca nhiều về cái chuyện password fiction vì chuyện author hay chủ blog đặt pass vì cái lý do gì thì ai cũng biết, cũng hiểu cả.