Others

Thông báo về một số fiction trong wordpress.


I. Fiction về idols.

1, Hạ rating 2 fiction: Blood, Hatred and Love và SPP’s Academy.

Ban đầu mình đặt là M cho những cảnh bạo lực, giết người, máu me… dự kiến trong fiction.

Advertisements