ChangKyu · Other Couples · Translated fiction

[Trans-EMMS] Chapter 2: YooSu.


“Này, Chamiko, sẵn sàng cho cuộc khám phá tiếp theo của chúng ta chưa?” KyuHyun thì thầm với một tông giọng châm chọc khi cậu vào phòng ngủ của ChangMin.

[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C624: Ma Diễm Thành.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo tiếng mà quay lại nhìn, xa xa tại sườn vách núi cao, có năm người đang đứng.

Lúc này, ánh trăng bị tầng mây che, khoảng cách cũng xa, thấy không rõ bộ dạng năm người, chỉ có hình dáng bên ngoài.