[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C624: Ma Diễm Thành.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo tiếng mà quay lại nhìn, xa xa tại sườn vách núi cao, có năm người đang đứng.

Lúc này, ánh trăng bị tầng mây che, khoảng cách cũng xa, thấy không rõ bộ dạng năm người, chỉ có hình dáng bên ngoài.