ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 4: Getting Along.


Tất cả bọn họ chờ cho đội camera hoàn thành phần chuẩn bị. KyuHyun và ChangMin ngồi cách nhau với khoảng cách xa nhất mà bọn họ có thể.