[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C625: Hỉ yến tân lang tân nương bỏ trốn.


Mộc ngẫu động phủ cùng Tô Châu phủ có mấy địa điểm cháy đều đều một đêm, sau khi dập lửa, ngay cả một chút tro cũng không còn lại cho mọi người, toàn bộ biến thành đất khô cằn, vẫn là gió thổi qua sẽ theo đó mà tán loạn.