ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 5: Hyungs.


ChangMin im lặng khi tiến vào trong kí túc xá của mình hai giờ sau khi ghi hình cho WGM, và bốn hyung của cậu đều đang có mặt ở đó. Hoặc là, tốt thôi, bọn họ không ít thì nhiều đang lượn lờ trong căn phòng giống như một đám côn trùng trong tâm trí của cậu maknae.