HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 11: Linh thú hỗn chiến.


– À này… Nếu Chính Thù sư huynh đây là thuộc Thần Điểu tộc mới có thể trò chuyện với các loài chim và thuần hoá Thiên Phong Điểu, thì hai người các ngươi thuộc dị tộc gì lại có năng lực kì lạ như trò chuyện và hiểu được Linh thú?

[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C626: Hỉ yến tân lang tân nương bỏ trốn, liền bỏ trốn đi.


Hồng Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa trước thành thân một ngày đột nhiên bỏ trốn, mọi người trong Ngũ trang lo lắng, thiệp cưới đều phát hết rồi, người tới dự tiệc cưới là số lượng lớn, nhưng ngày mai làm như thế nào hoàn thành việc vui? Tân lang tân nương đều đã bỏ chạy!