Others

Search Term part 2 and some tiny things.


Có vài thông báo nho nhỏ về fiction bên dưới cùng còn lại toàn mấy thứ tầm phào giải trí nên ai nghiêm túc có thể bỏ qua bài này :))

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C640: Phản họa.


Giữa Khai Phong Thành, trên đường cái, Hi Cổ Lục lảo đảo mà đi tới, Tiểu Tứ Tử ngồi ngáp trên vai.

Ngày hôm qua thời điểm tiệc trà, Tiểu Tứ Tử bởi vì phải giúp Triển Chiêu bọn họ tra án, cho nên nói nhiều lắm, kết quả khát nước uống vài chén trà, dẫn đến buổi tối qua nửa đêm cũng chưa ngủ.