ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 7: Shopping for clothes.


“KuiXian…” Ai đó thì thầm. Là ZhouMi. KyuHyun vẫn đang cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành, trước khi bị ông anh Trung Quốc đánh thức. ZhouMi ngồi bên giường, im lặng ngắm cậu em.