ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection] · Translated fiction

[Trans-SACK] Shot 5: Punishment.


Một mùi hương không mấy quen thuộc đang hiện diện trong căn phòng và với ai không quen, nó có thể có hương vị như độc dược. Một thứ mùi lạ lẫm, nhưng đặc trưng với vị mặn nhàn nhạt, có mùi mồ hôi và cả nước mắt.