ChangKyu · Translated fiction

[Trans-WGMCK] Chapter 9: Meal.


“… Bọn chúng có vẻ hoà hợp với nhau đó chứ.” ZhouMi thì thầm, và những người còn lại gật đầu.

“Tôi đồng ý. Trông cả hai đều đang có vẻ vui và tận hưởng.” YunHo nói, JaeJoong khẽ chửi thầm trước cảnh tượng đó.