ChangKyu · One–two–three shots

[Three shots] Bittersweet | ChangKyu.


Summary: Một câu chuyện nhẹ nhàng, giữa hai con người tình cờ quen biết nhau qua công việc, sở hữu vị giác đối lập nhưng lại có thật nhiều điểm khác tương đồng.