ChangKyu · One–two–three shots

[Three shots] Bittersweet – Shot 1 | ChangKyu.


Ngọt là một thứ mùi vị rất dễ chịu. Với hầu hết mọi người. Đặc biệt là trẻ em.

Chả có đứa trẻ nào không thích đồ ngọt, nhỉ?