ChangKyu · One–two–three shots

[Three shots] Bittersweet – Shot 2 | ChangKyu.


Đôi khi tôi cảm giác tôi và ChangMin như 49 gặp 50.

Chúng tôi biết là cả hai khác nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Khẩu vị đã đối lập như thế thì lẽ ra sẽ chả có nhiều điểm chung, nhưng thực tế đúng là có nhiều bất ngờ.